1. Thiền Vipassana là gì?

Thiền Vipassana (thiền minh sát tuệ) là một phương pháp tu đơn giảnthực tế mang lại kết quả là tâm an lạc và hướng đến một đời sống lợi lạc và hạnh phúc. Vipassana có nghĩa là ” thấy mọi sự vật như thật bản chất của chúng ngay trong lúc quan sát”; nó là một tiến trình logic của việc thanh lọc tâm qua phương cách tự quán chiếu (self- observation) .

2. Nguồn gốc lịch sử Thiền Vipassana

Vipassana là một trong những phương pháp thiền định xưa nhất của Ấn Độ. Nó được Đức phật Thích ca khám phá lại cách đây trên 2500 năm, và nó là phương pháp cốt lõi mà Đức phật đã tu tập và giảng dạy trong suốt 45 năm hoằng hóa của ngài. Vào thời Đức phật , nhiều người sống vùng bắc Ấn Độ(ngày nay thuộc tiểu bang Biha và Uta Pradesh) dựa vào phương pháp tu tập Vipassana đã thoát khỏi mọi trói buộc khổ đau trong đời và họ đã thành tựu ở những thứ bậc cao về sự chứng đạt trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Trải qua thời gianphương pháp thiền Vipassana đã lan truyền sang các nước láng giềng như Burma(miến điện), Sri lanka ( Tích lan), Thailand( Thái lan) và những nước khác. Ở những nước này ngồi thiền cũng đã mang lại kết quả lợi ích lớn lao như ở Ấn Độ.

Vipassana là một trong những phương pháp thiền định xưa nhất của Ấn Độ
Vipassana là một trong những phương pháp thiền định xưa nhất của Ấn Độ

Trải qua năm thế kỷ sau khi Đức Phật nhập niết bàngiáo lý cao quí của nguồn thiền Vipassana đã biến mất khỏi Ấn ĐộGiáo lý nguyên thủy cũng không còn ở Ấn ĐộTuy nhiên, ở Burma (Miến điện), nó được bảo tồn từ nhiều thế hệ của Các vị Thầy tận tâm bảo trì, từ thế hệ này sang thế hệ khác, trải qua hơn 2000 năm, dòng truyền trao tận tụy này(bởi các vị Thầy) đã chuyển trao phương pháp thiền định trong hình thức thuần túy nguyên thủy của nó.

3. Thiền Vipassana không phân biệt chủng tộc, giai cấp, tín đồ, quốc gia.

Mặc dù thiền Vipassana được bảo tồn trong truyền thống Phật giáo, nó không chứa đựng tính chất tôn phái, và nó có thể được chấp nhận và áp dụng cho mọi người ở bất cứ nguồn gốc nào. Đức phật, chính ngài đã dạy giáo pháp (phương phápchân lýcon đường). Ngài không gọi chư vị Đệ tử của ngài là “Phật tử”” , Ngài xem họ như là “Pháp hữu” (những người hành theo chân lý). Phương pháp tu tập căn cứ vào nền tảng rằng tất cả chúng sanh có những vấn đề giống nhau , và một phương pháp thiết thực có thể xóa tan những vấn đề này có thể hành trì một cách phổ quát.

Con người từ mọi nguồn gốc khi tu tập Vipassana họ trở thành những con người tốt hơn. 
Con người từ mọi nguồn gốc khi tu tập Vipassana họ trở thành những con người tốt hơn. 

Những khóa thiền Vipassana được mở cho mọi người thành tâm muốn học phương pháp thiền, không phân biệt chủng tộc , giai cấptín đồ , quốc giaẤn Độ giáoKỳ na giáoHồi giáoPhật giáoThiên chúa giáoDo thái giáo cũng như các Tu sĩ của các Tôn giáo khác tất cả đều tu tập thành công Vipassana. Bệnh tật thì phổ quát vì vậy, phương thuốc phải là phương thuốc phổ quát. Ví dụ, khi chúng ta sân giận , sân giận này không phải là sân giận Ấn Độ, sân giận Thiên chúa giáo, sân giận Trung hoa, hoặc sân giận Mỹ. Tương tựtình thươnglòng từ bi không phải lãnh vực giới hạn của bất cứ cộng đồng nào hoặc niềm tinCon người từ mọi nguồn gốc khi tu tập Vipassana mang lại kết quả rằng họ trở thành những con người tốt hơn.

Mời quý vị đạo hữu xem thêm các bài viết hay khác:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0987 203 556