Tập luyện khí công là một công phu tiệm tiến từ thấp tới cao, là một quãng đường dài đòi hỏi sự thường xuyên, nhịp điệu, kỉ luật và kiên trì. Thời gian không thể xác định trước, vì nó lệ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố phương pháp và người tập là chính yếu.

Điều này cũng dễ hiểu vì Khí công không phải là một thể dục hay thể thao, mà chú trọng về thể lực và cũng không phải là môn dưỡng sinh, theo ý nghĩa thông thường lấy bảo vệ sức khỏe làm mục đích. Dưỡng sinh chỉ là một mặt của Khí công bởi vì Khí công là một môn luyện tập tâm-thể đặc biệt, trong đó lấy nguồn sinh lực của vũ trụ biến hóa thành nguồn sinh lực cá nhân, lấy Thiên Địa Khí chuyển thành chân khí phù hợp với chức năng của phủ tạng. Để đạt mục tiêu này, Khí công mượn hơi thể để luyện khí, dẫn khí và làm chủ bản thân một khi đã làm chủ được hệ thần kinh thực vật để từ đó kiểm tra chức năng của phủ tạng.

Khí công lấy tĩnh làm cơ bản kể cả trong động công và luyện nội lực, lấy thư giãn bên ngoài để tăng hiệu lực bên trong, lấy tập trung tư tưởng để chỉ huy vỏ não. Mượn hơi thở để kiểm soát hệ thần kinh thực vật và từ đó kiểm soát phủ tạng có cơ sở lý luận khoa họa, nhưng cần được cụ thể hóa bằng những trắc nghiệm cơ năng.

Nhưng cần nhấn mạnh Khí công không phải là cây đũa thần, bệnh gì cũng chữa khỏi, rối loạn nào cũng có thể xóa bỏ được. Cũng như mọi nghành khoa học và y học. Khí công nếu có những ưu điểm thì cũng có những nhược điểm, nếu thành công ở mặt này thì cũng có thật bại ở mặt khác. Hơn nữa, xin nhắc lại, đừng quên rằng Khí công bắt nguồn ngay từ bản thân con người, huy động năng lực ngay từ cơ thể con người để làm cho chính nó tồn tại, phát triển và hoàn thiện – mà về con người thì còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá.

Rõ ràng chứng minh cơ sở khoa học cho Khí công còn nhiều chông gai và vấp ngã. Nói như thế để thấy rằng cái Thể và cái Dụng của Khí công còn nhiều điều phải khám phá

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0987 203 556